قیمت دستگاه فراصوت

مگس قارچ دکمه ای

مگس قارچ دکمه ای

دغدغه های تولید کنندگان قارچ دکمه ای ، مگس قارچ است . دستگاه دفع حشرات (مگس ) ایران دی اچ توانسته تا حدود زیادی از ورود و آسیب رسانی به محصول جلوگیری کند. ... ادامه مطلب
شعاع پوشش دهی فراصوت

شعاع پوشش دهی فراصوت

متراژ تحت پوشش دستگاه های ایران دی اچ تا چند متر است؟ قیمت دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ با تخفیف ؟ عملکرد دستگاه فراصوت ایران دی اچ ؟ خدمات پس از فروش ایران دی اچ ؟ ... ادامه مطلب