فراصوت

شنوایی گیاهان

فراصوت و گیاهان

آیا استفاده از دستگاه هایی که امواج فراصوت یا التراسونیک تولید میکنند برای گیاهان مضر است ؟ آیا گیاهان سیستم شنوایی دارند ؟ ... ادامه مطلب