دفع پشه و مگس

مقالات - پشه مرگبار ترین موجودات روی زمین

پشه مرگبار ترین موجودات روی زمین

پشه ها بیشتر از هر موجود دیگری بر روی این کره ی خاکی با انتقال ویروس باعث مرگ انسان می شوند. بیماری هایی که به سرعت گسترش پیدا می کند، مرز نمی شناسد و به راحتی توسط مسافران از ناحیه آلوده به ناحیه دیگر می رسد. ... ادامه مطلب