دفع سوسک

مبارزه با سوسک

مبارزه با سوسک

استفاده از بطری نوشابه  به عنوان تله جهت گیر انداختن سوسک ها ... روش های خانگی برای دفع سوسک زمانی مناسب است که تعداد سوسک ها در منزل کم است و برای تعداد گسترده از سوسک ها کاربردی نیست .  ... ادامه مطلب
نرم افزار دفع حشرات

دفع حشرات با تلفن همراه

نرم افزار با تولید امواج با صدای بلند ( فراصوت ) که توسط انسان شنیده نمیشود اما روی سیستم شنوایی حشرات تاثیر میگذارد آن ها را از اطراف شما دفع میکند ... ادامه مطلب