دفع خانگی موش

مقالات - نشانه وجود موش در خانه

نشانه وجود موش در خانه

مشاهده ی موش در هنگام شب یعنی تعداد آنها زیاد نیست و با تله و طعمه قابل کنترل است. مشاهده ی موش در هنگام روز فضله ی تازه و آثار جویدگی ، باید بدانید که تعداد آنها نسبتا زیاد ... ادامه مطلب
مقالات - انتقال بیماری از موش ها

انتقال بیماری از موش ها

لاشه موش‌ها تا ماه‌ها در همان محیط زیستش می‌ماند یا توسط سایر زباله‌های شهری جمع و دفن می‌شوند که در هر دو شیوه، سلامت شهروندان در معرض آسیب است . راه حل دفع و فراری دادن موش از منزل با هدف سالم سازی محیط زیست ... ادامه مطلب