دفع حشره فرش

بید فرش

بید زدگی فرش یا حشره فرش

بید فرش یا همان پروانه فرش بسیار ریز هستند و پیدا کردن آنها کار سختی است . توجه داشته باشید که تابلو فرش ها هم در معرض این آسیب قرار دارند و باید آن‌ها را هم مرتب تمیز و چک کنید. ... ادامه مطلب