دفع حشرات

دفع عنکبوت

دفع عنکبوت از خانه

جهت دورکردن عنکبوت از منزل نیاز هست محیط از چیزهایی مانند شمع، چوب ، سطل زباله و خاک تمیز باشد. دفع عنکبوت از منزل با راه های طبیعی سرکه و دارچین و ... ادامه مطلب
نرم افزار دفع حشرات

دفع حشرات با تلفن همراه

نرم افزار با تولید امواج با صدای بلند ( فراصوت ) که توسط انسان شنیده نمیشود اما روی سیستم شنوایی حشرات تاثیر میگذارد آن ها را از اطراف شما دفع میکند ... ادامه مطلب