دستگاه های ایران دی اچ

سموم شیمیایی

سموم شیمیایی و مقایسه با دستگاه دفع حشرات

استفاده از حشره کش های شیمیایی باعث می شود یا حشرات و حیوانات موذی به آن عادت کنند یا در برابر آنها مقاوم باشد، در صورتیکه دستگاه های ایران دی اچ بصورت نوسانی کار می کند ومانع از عادت کردن حشرات و حیوانات موذی به سیستم دستگاه می شود. ... ادامه مطلب
سمپاشی

سمپاشی

استفاده از سمپاشی برای دفع حشره رستوران ها - کارخانجات مواد غذایی که استفاده از سموم در آنها ممنوع می باشد و یا هزینه ای بسیار بالا به همراه دارد، روشی بسیار راحت مکان خود را از هرگونه حشره و موش عاری کنید ... ادامه مطلب