دستگاه دافع حشرات

مقالات - خطر حشره کش ها و مزایای دستگاه ایران دی اچ

خطر حشره کش ها

تابستان فصل موردعلاقه حشرات و خطر حشره کش ها و سمپاشی . دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ حامی محیط زیست بوده و مانند حشره کش ها باعث مرگ این حشرات نمی شود و فقط آنها را دور می کند ... ادامه مطلب
سمپاشی

سمپاشی

استفاده از سمپاشی برای دفع حشره رستوران ها - کارخانجات مواد غذایی که استفاده از سموم در آنها ممنوع می باشد و یا هزینه ای بسیار بالا به همراه دارد، روشی بسیار راحت مکان خود را از هرگونه حشره و موش عاری کنید ... ادامه مطلب