حشرات و امواج فراصوت

شعاع پوشش دهی فراصوت

شعاع پوشش دهی فراصوت

متراژ تحت پوشش دستگاه های ایران دی اچ تا چند متر است؟ قیمت دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ با تخفیف ؟ عملکرد دستگاه فراصوت ایران دی اچ ؟ خدمات پس از فروش ایران دی اچ ؟ ... ادامه مطلب
فراصوت چیست

سیستم فراصوت چیست ؟

فراصوت چیست ؟ واقعا دستگاه های دورکننده سوسک ، مورچه ، پشه و مگس ، عنکبوت ، هزارپا ، رتیل ، ساس ، کک و کنه ، و موش کار می کنند؟ آیا مضرات دستگاه فراصوت دفع حشرات برروی انسان واقعیت دارد ؟ ... ادامه مطلب