تله موش

مبارزه فوری با موش

مبارزه فوری با موش

موش های سقفی می توانند از سوراخ های سقف ، کابل ، گیاهان و بوته های رشد کرده در اطراف خانه بالا بیایند . پیشگیری از ورود جوندگان ... ادامه مطلب