امواج فراصوت

شنوایی گیاهان

فراصوت و گیاهان

آیا استفاده از دستگاه هایی که امواج فراصوت یا التراسونیک تولید میکنند برای گیاهان مضر است ؟ آیا گیاهان سیستم شنوایی دارند ؟ ... ادامه مطلب
فراصوت چیست

سیستم فراصوت چیست ؟

فراصوت چیست ؟ واقعا دستگاه های دورکننده سوسک ، مورچه ، پشه و مگس ، عنکبوت ، هزارپا ، رتیل ، ساس ، کک و کنه ، و موش کار می کنند؟ آیا مضرات دستگاه فراصوت دفع حشرات برروی انسان واقعیت دارد ؟ ... ادامه مطلب