حشرات

مقالات - نشانه وجود موش در خانه

نشانه وجود موش در خانه

مشاهده ی موش در هنگام شب یعنی تعداد آنها زیاد نیست و با تله و طعمه قابل کنترل است. مشاهده ی موش در هنگام روز فضله ی تازه و آثار جویدگی ، باید بدانید که تعداد آنها نسبتا زیاد ... ادامه مطلب
مقالات - خطر حشره کش ها و مزایای دستگاه ایران دی اچ

خطر حشره کش ها

تابستان فصل موردعلاقه حشرات و خطر حشره کش ها و سمپاشی . دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ حامی محیط زیست بوده و مانند حشره کش ها باعث مرگ این حشرات نمی شود و فقط آنها را دور می کند ... ادامه مطلب
سموم شیمیایی

سموم شیمیایی و مقایسه با دستگاه دفع حشرات

استفاده از حشره کش های شیمیایی باعث می شود یا حشرات و حیوانات موذی به آن عادت کنند یا در برابر آنها مقاوم باشد، در صورتیکه دستگاه های ایران دی اچ بصورت نوسانی کار می کند ومانع از عادت کردن حشرات و حیوانات موذی به سیستم دستگاه می شود. ... ادامه مطلب