آبان 1398

نرم افزار دفع حشرات

دفع حشرات با تلفن همراه

نرم افزار با تولید امواج با صدای بلند ( فراصوت ) که توسط انسان شنیده نمیشود اما روی سیستم شنوایی حشرات تاثیر میگذارد آن ها را از اطراف شما دفع میکند ... ادامه مطلب
مقالات - مورچه زرد یا فرعون

مورچه زرد یا فرعون

کنترل و از بین بردن مورچه زرد یا فرعون با روش طبیعی ، البته که هزینه اقدامات خانگی و بررسی های متفاوت وقت و زمان را از شما می گیرد ... ادامه مطلب