کوروش0kk-04
اشپزخانه اخوان سادات 99.08.27
یکتا پروتئین
یکتا پروتئین 99.09.01
شرکت دارلان دارو
شرکت دارلان دارو  99.01.20
کوروش0
خشکبار و حبوبات کوروش  99.02.18
2
شرکت هیوندا  99.08.1
کوروش0kk-02
قصر شیرینی پاپلی 99.08.17
شرکت تهران گوار با برند دلستر جوجو
شرکت تهران گوار با برند دلستر جوجو 98.12.4
کوروش
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش 98.11
 زیرمجموعه شرکت گلرنگ با برندهای آذوقه ، فامیلا ، افق کوروش
irandh.ir-مواد غذایی میثاق جهرم
سردخانه میثاق جهرم 98.10
استفاده از دستگاه دفع حشرات نیروی انتظامی
نیروی انتظامی 98.9
استفاده از دستگاه دفع حشرات در شرکت نفت
 شرکت نفت پاسارگاد 98.7
استفاده از دستگاه دفع حشرات در سالن قارچ دودانگی.
سالن قارچ دودانگی. 98.4
رضایت از دی اچ جهت دفع افت قارچ مهر شهر.
قارچ مهر شهر 98.4
کارخانه چوب گستر بروجن
کارخانه چوب گستر بروجن 98.1
کارخانه شیرینی پزی مهدیه یزد.
کارخانه شیرینی پزی مهدیه یزد. 98
زیر گذر ولیعصر-2
پروژه زیرگذر ولیعصرتهران
زیر گذر ولیعصر-3
پروژه زیرگذر ولیعصرتهران
زیر گذر ولیعصر-1
پروژه زیرگذر ولیعصرتهران
زرنام98.05.27
زرماکارون – زرنام 98.05.27
اکبر جوجه
رستوران اکبر جوجه 98.06.21
پروژه ها - بالکن سینکی
بالکن سینکی
پروژه ها - کارتینگ
کارتینگ فراسا 98.07.11
پروتیین معصومی
پروتئینی معصومی 98.02.10
ایستگاه تقویت 98.05.03
ایستگاه تقویت 98.05.03
ایستگاه تقویت 98.05.03
ایستگاه تقویت 98.05.03
پروتئینی مظاهری 98.05.16
پروتئینی مظاهر گوشت 98.05.16
ساختمان امیرآباد شمالی(دفع پرنده)-1396
ساختمان امیرآباد شمالی(دفع پرنده)-1396
نصب فروشگاه پروتئینی -1396
نصب فروشگاه پروتئینی -1396
نصب رستوران فولاد کرمان-1396
نصب رستوران فولاد کرمان-1396
رستوران فارس97.9.28
رستوران فارس 97.09.28
نصب تالار پدیده میلاد-1396
نصب تالار پدیده میلاد-1396
فرودگاه امام خمینی-1394
فرودگاه مهرآباد -1394
مجتمع مسکونی باستان_کاشان-1394
مجتمع مسکونی باستان_کاشان-1394
پرورش بوقلمون-1394
پرورش بوقلمون-1394
کارخانه نامی نو-1394
کارخانه نامی نو-1394
صنایع غذایی آرمیتا-1394
صنایع غذایی آرمیتا-1394
هتل سینگو قشم - رستوران دریا
هتل سینگو قشم – رستوران دریا
هتل سینگو قشم - فست فود سی استار
هتل سینگو قشم – فست فود سی استار
شورای شهر اسلامشهر-1394
شورای شهر اسلامشهر-1394
برج تماشا
برج تماشا
تالار قصر مانی
تالار قصر مانی
شیرینی سرای ال چی
شیرینی سرای ال چی
بالکن ساکی
بالکن ساکی
کافه رستوران مجنون
کافه رستوران مجنون
مجموعه رستورانهای توچال
مجموعه رستورانهای توچال
شرکت پرهام پلاس
شرکت پرهام پلاس