ارسال تک دستگاه تنها در صورت واریز مبلغ انجام می گیرد .

کارشناسان قبل از ارسال ، با تمامی سفارشات جهت خرید بهتر در تایم کاری تماس می گیرند .

خرید 3 دستگاه و بیشتر ، یک دستگاه رایگان دارد که در فاکتور اصلی قید می شود .

Call Now Button
جهت ثبت درخواست خدمات پشتیبانی سریع ، کلیک کنید .خدمات پس از فروش