با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

موضوع : هشدار حضور حشرات در زمستان

تاریخ : سال 98

پیامک فعال ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

موضوع : تیزر تلویزیونی دی اچ

تاریخ : سال 98

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

موضوع : گفت و گوی مهندس علی چمنی مدیریت ایران دی اچ  در برنامه پر مخاطب من و شما

تاریخ : سال 98

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

موضوع : گفت و گوی مهندس علی چمنی مدیریت ایران دی اچ در رابطه با دستگاه های دافع دائمی حشرات و حیوانات موذی

تاریخ : سال 98

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

با سلاحی مطمئن به جنگ حشرات بروید  !!!

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

ارزان ترین و راحت ترین راه از بین بردن حشرات از خانه !!!

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

پیشنهاد سارا برای از بین بردن حشرات منزل !!!

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

آیا میدانید سمپاشی های غیر مجاز بوی مرگ میدهد …

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

بهترین راهکار برای از بین  بردن سوسک ریز و ساس

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

آیا میدانستید که حشرات و جانوران موذی در تمام فصول هستنذد ؟؟؟

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

تابستانی بی دردسر و بدون مزاحمت حشرات

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

پر افتخار ترین شرکت در زمینه تولید دستگاه های دافع حشرات

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

با دستگاه دفع حشرات به جنگ حشرات بروید

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

آیا میدانید سموم شیمیایی حشرات را مقاوم تر میکنند

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

برای جلوگیری از ورود حشرات ، دیوار حفاظتی بکشید

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

استفاده از سموم شیمیاسی = مقاومت بیشتر حشرات

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

معضل اساسی بسیاری از خانه ها…

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور جناب آقای مهندس علی چمنی

پخش از شبکه ی جام جم 1

به راحتی از شر بیماریهای واگیردار خلاص شوید…

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

مقایسه مبارزه شیمیایی و مبارزه جدید با حشرات

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با اجرای جناب آقای مهندس علی چمنی

خانه ای با افراد شاداب و بدون افسردگی

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

جناب آقای مهندس علی چمنی

با اجرای : جناب آقای شجاعی مهر

برنامه سیمای خانواده پخش از شبکه 1 سیما

با فراری دادن حشرات موذی از تابستان بیشتر لذت ببرید!!!

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

توضیحات جناب آقای مهندس علی چمنی در رابطه با

راهی مطمئن برای دفع دائمی حشرات در تمامی فصول

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

توضیحات جناب آقای مهندس علی چمنی در رابطه با

 عامل بسیاری از بیماری ها…!!!

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

تیزر تبلیغاتی

موضوع : مقایسه روش های مبارزه با حشرات و تاثیر مضر حشره کش ها

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

باحضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

شبکه : خانواده یک از شبکه 1 سیما

موضوع : میدانید آلودگی هوا باعث میشود همواره بدنتان خسته باشد؟

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

باحضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

شبکه : خانواده یک از شبکه 1 سیما

موضوع : لذت نفس کشیدن در هوایی پاک و سالم

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

باحضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

شبکه : بازار

موضوع : دستگاه دفع دائمی حشرات بدون نیاز به مواد شیمیایی

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

شرکت بزرگ ایران دی اچ با مدیریت مهندس علی چمنی

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

برنامه : سیمای خانواده

موضوع : چگونه از گزش و ورود حشرات برای همیشه راحت شویم؟!

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : کارشناس ایران دی اچ

برنامه : شما

موضوع :هوای سالم در منزل با دستگاه های پلاسما دی اچ

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

پخش : از شبکه ی 1 سیما

برنامه : سیمای خانواده

موضوع : دفع حشرات سوسک ساس مورچه موش به روش فراصوت

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

پخش : از شبکه ی 1 سیما

برنامه : سیمای خانواده

موضوع : نابودی همیشگی حشرات حیوانات موذی سوسک پشه ساس

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

پخش : از شبکه ی 1 سیما

برنامه : سیمای خانواده

موضوع :بهترین دستگاه دفع حشرات برقی

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

پخش : از شبکه ی 1 سیما

برنامه : سیمای خانواده

موضوع :بهترین دستگاه دفع حشرات برقی

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

پخش : از شبکه ی 1 سیما

برنامه : سیمای خانواده

موضوع : دستگاه یونیزاسیون ایرانی ( بدون نیاز به فیلتر )

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

موضوع : معرفی مدل های دستگاه دفع دائمی حشرات و حیوانات موذی IRAN DH

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

تیزر تبلیغاتی

موضوع : دی اچ چیست؟

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

تیزر تبلیغاتی

موضوع : نحوه عملکرد دستگاه ها و طریقه مصرف  , مزایا و تفاوت ها نسبت به مواد شیمیایی

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

تیزر تبلیغاتی

موضوع : دستگاه پلاسما (یونیزاسیون) به روش یونیزاسیون و بدون نیاز به فیلتر

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

موضوع : گزارش شبکه بازار از غرفه ایران دی اچ در نمایشگاه بین المللی بابت دستگاه های دفع دائمی حشرات و حیوانات موذی

پخش : از شبکه بازار

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

موضوع : راهنمای خرید دستگاه دفع حشرات و سوسک

پخش : از شبکه 5 تهران

با اجرای : جناب آقای احمد نعیمی

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

تیزر تبلیغاتی  

موضوع : دستگاه های ضدگزش ایران دی اچ

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

تیزر تبلیغاتی

 پخش : از شبکه IFILM

موضوع :حل مشکل زنان با ایران دی اچ

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

برنامه  : پخش از شبکه جام جم 

موضوع : دستگاه های دفع کننده حشرات و حیوانات موذی و پرندگان برای محیط های بزرگ، صنعتی، کارگاهی، تجاری، اداری و …

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

برنامه  : پخش از شبکه 1 سیما 

موضوع : معرفی سایت ، استانداردها ، شعبه ها ، پروژه های صنعتی

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

برنامه  : تجارت ایرانیان شبکه جهانی جام جم

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

برنامه  : به خانه برمی گردیم در شبکه 5 سیما

با اجرای : جناب آقای محمد نظری

تاریخ : 92/03/25

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

با حضور : جناب آقای مهندس علی چمنی

برنامه  : به خانه برمی گردیم در شبکه 5 سیما

با اجرای : جناب آقای محمد نظری

موضوع : معرفی شرکت و محصول DH-01

تاریخ : 92/02/21

پیامک حال حاضر ایران دی اچ : 10007570

شماره ویژه و تماس مستقیم : 02191009659

Call Now Button
جهت ثبت درخواست خدمات پشتیبانی آنلاین،کلیک کنید.خدمات پشتیبانی