استاندارد بین المللی سنجش رضایت مشتری

ایزو 10004این استاندارد فرآیند سنجش رضایت مشتری را به صورت کامل و جامع تشریح می‌نماید.

این فرآیند شامل مراحل طبقه‌بندی مشتریان، انتخاب شیوه نظرسنجی،تدوین پرسشنامه، اجرای

نظرسنجی،گردآوری و تحلیل اطلاعات و استفاده از نظرات و فیدبک‌ها است که تک تک این

مراحل در این استاندارد به طور کامل تشریح شده‌اند.

اطلاعات بیشتر

ISO 10004:2019
ISO 10004:2012