این استاندارد فرآیند سنجش رضایت مشتری را به صورت کامل و جامع تشریح می‌نماید.

این فرآیند شامل مراحل طبقه‌بندی مشتریان، انتخاب شیوه نظرسنجی،تدوین پرسشنامه، اجرای

نظرسنجی،گردآوری و تحلیل اطلاعات و استفاده از نظرات و فیدبک‌ها است که تک تک این

مراحل در این استاندارد به طور کامل تشریح شده‌اند.

استاندارد سنجش رضایت مشتری
Call Now Button
جهت ثبت درخواست خدمات پشتیبانی سریع ، کلیک کنید .خدمات پس از فروش