استاندارد بین المللی سنجش رضایت مشتری

این استاندارد فرآیند سنجش رضایت مشتری را به صورت کامل و جامع تشریح می‌نماید.

این فرآیند شامل مراحل طبقه‌بندی مشتریان، انتخاب شیوه نظرسنجی،تدوین پرسشنامه، اجرای

نظرسنجی،گردآوری و تحلیل اطلاعات و استفاده از نظرات و فیدبک‌ها است که تک تک این

مراحل در این استاندارد به طور کامل تشریح شده‌اند.

iso 10004

تاریخ تمدید 2019

استاندارد سنجش رضایت مشتری

تاریخ انقضا 2018

جهت ثبت درخواست خدمات پشتیبانی آنلاین،کلیک کنید.پشتیبان آنلاین