استاندارد بین المللی ایمنی عملکرد و تجهیزات و سیستم های الکتریکی

که این استاندارد استفاده محصولات ایران DH را بی خطر، و کارکرد آن را ضمانت می کند.

اطلاعات بیشتر

IEC