استاندارد بین المللی ایمنی عملکرد و تجهیزات و سیستم های الکتریکی

که این استاندارد استفاده محصولات ایران DH را بی خطر، و کارکرد آن را ضمانت می کند.

IEC
جهت ثبت درخواست خدمات پشتیبانی آنلاین،کلیک کنید.خدمات پشتیبانی