استاندارد بی خطر بودن کالاهای الکترونیکی کوچک

این استاندارد  استفاده بی خطر در زمینه خطراتی مثل آتش سوزی، نوسانات برقی و آسیب بر

سیستم برقی و دیجیتالی منزل را ضمانت کرده و خیال مصرف کننده را از به برق بودن محصول

در طی مسافرت و زمان هایی که در منزل نیستند راحت می کند.

UL
جهت ثبت درخواست خدمات پشتیبانی آنلاین،کلیک کنید.خدمات پشتیبانی