استاندارد بین المللی ابزار الکتریکی

این استاندارد  استفاده بی خطر در زمینه خطراتی مثل آتش سوزی، نوسانات برقی و آسیب بر

سیستم برقی و دیجیتالی منزل را ضمانت کرده و خیال مصرف کننده را از به برق بودن محصول

در طی مسافرت و زمان هایی که در منزل نیستند راحت می کند.

استاندارد ابزار الکتریکی
Call Now Button
جهت ثبت درخواست خدمات پشتیبانی سریع ، کلیک کنید .خدمات پس از فروش