با همت کارشناسان ایران دی اچ و لطف مشتریان وفادار و با توجه به کیفیت محصولات ایران دی اچ و خرید طبق کارشناسی یا جدول موجود درسایت؛ نتیجه رضایتمندی مشتریان عزیز به سمع شما می رسد. ارتباط ایرن دی اچ پس از فروش با مشتریان به اتمام نخواهد رسید. سیستم خدمات پس از فروش دارای 2 سال گارانتی طلایی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد و برای مشتریانی که طبق نظر کارشناسی یا جدول موجود در سایت محصولات خود را خریداری کرده اند؛ ضمانت کارایی 100% لحاظ می شود. به این ترتیب شما عزیزان هم از بابت سلامت دستگاه به مدت سالیان دراز و هم از کارایی آن لذت خواهید برد که نتیجه آن خانه ای بدون حشرات و آلودگی  و خانواده ای بدون بیماری خواهید داشت.

در خانه با ما شاد باشید...

 این صفحه به صورت هفتگی به روزرسانی می شود (96.09.01)

 

صدای مشتری ( مشتری بسیار راضی از دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع ساس از خانه و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه دفع ساس ایران دی اچ )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع مارمولک در ویلای شمال و مشتری راضی )

صدای مشتری ( دفع کامل سوسک و مارمولک و مشتری راضی از دستگاه )

صدای مشتری ( دفع مار و عقرب از خانه و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه دفع سوسک ریز )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع سوسک ایران دی اچ )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع حشرات )

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه دفع موش ایران دی اچ )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع ساس )

صدای مشتری ( رضایت مشتری از دستگاه دفع سوسک ایران دی اچ )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع حشرات از خانه و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( رضایتمندی مشتری از دستگاه دفع عقرب )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع سوسک ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع حشرات از سالن ورزشی فرهنگسرا )

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه دفع ساس ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع موش از خانه و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع سوسک )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه تصفیه هوا ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع حشرات موذی از خانه )

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه دفع آفت ایران دی اچ )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع حشرات )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع ساس ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع آفت از منزل و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( رضایت مشتری از دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع سوسک از منزل و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع حشرات )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع هزار پا )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع ساس ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع ساس از منزل و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( دفع کامل مورچه از خانه )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع موریانه )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع حشرات از منزل )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع حشرات و توصیه به اقوام )

صدای مشتری ( دفع آفت از منزل و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع سوسک و پشه ایران دی اچ )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع کننده حشرات )

صدای مشتری ( رضایت مشتری از دستگاه دفع حشرات و تصفیه هوا ایران دی اچ )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع حشرات )

صدای مشتری ( دفع سوسک ریز از منزل و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( دفع مارمولک از خانه )

صدای مشتری ( رضایتمندی مشتری از دستگاه دفع پشه و مگس )

صدای مشتری ( دفع سوسک ریز از خانه )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع ساس ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع ساس از منزل و رضایت مشتری از عملکرد دستگاه )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع مارمولک و سوسک )

صدای مشتری ( رضایت بالای مشتری از دستگاه دفع ساس )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع حشرات و خرید مجدد )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع حشرات )

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه دفع ساس و معرفی دستگاه به همکاران )

صدای مشتری ( مشتری بسیار راضی از دستگاه تصفیه هوا و رفع مشکل تنفسی فرزندش )

صدای مشتری ( رضایتمندی مشتری از دستگاه دفع ساس از منزل )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع ساس )

صدای مشتری ( دفع ساس از منزل و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( رضایتمندی مشتری از دستگاه دفع مورچه و موریانه ایران دی اچ )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع آفات ایران دی اچ )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع موش )

صدای مشتری ( دفع کامل ساس از منزل )

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه دفع سوسک درشت )

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه دفع موریانه و خرید مجدد برای اقوام )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع ساس ایران دی اچ )

صدای مشتری ( دفع یکماهه ساس و خرید مجدد دستگاه برای اقوام )

صدای مشتری ( مشتری راضی از دستگاه دفع سوسک و مورچه )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع ساس ایران دی اچ )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع حشرات و توصیه به اقوام )

صدای مشتری ( دفع آفت از منزل )

صدای مشتری ( تاثیرات مثبت دستگاه تصفیه هوا )

صدای مشتری ( صدای مشتری راضی از دستگاه دفع حشرات )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه تصفیه هوا و تاثیرات مثبت در سرماخوردگی )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه دفع سوسک)

صدای مشتری ( تاثیرات مثبت دستگاه تصفیه هوا و رضایت خریدار )

صدای مشتری ( تاثیرات مثبت دستگاه تصفیه هوا )

صدای مشتری ( نابودی ساس در منزل )

صدای مشتری ( دفع سوسک در خانه )

صدای مشتری ( تاثیرات مثبت دستگاه تصفیه هوا در بهبود بیماری ریه )

صدای مشتری ( ریشه کن شدن سوسک ریز در منزل )

صدای مشتری ( نابودی پشه در خانه )

صدای مشتری ( از بین رفتن سوسک و مورچه در عرض 10 روز )

صدای مشتری ( ریشه کن شدن مورچه در خانه )

صدای مشتری ( نابودی سوسک در منزل )

صدای مشتری ( تاثیرات مثبت دستگاه تصفیه هوا در منزل )

صدای مشتری ( رضایت از دستگاه تصفیه هوا در کاهش مریضی )

صدای مشتری ( دستگاه تصفیه هوا و تاثیر مثبت در سرماخوردگی )

صدای مشتری ( رضایت از عملکرد دستگاه تصفیه هوا )

صدای مشتری ( مشتری راضی از عملکرد دستگاه تصفیه هوا )

صدای مشتری ( نابودی ساس در منزل )

صدای مشتری ( ریشه کن شدن ساس در منزل )

صدای مشتری ( رضایت از دفع حشرات در طول یکماه )

صدای مشتری ( دفع ساس در عرض چند روز )

صدای مشتری ( دستگاه دفع جانوران موذی)

صدای مشتری ( رضایتمندی از دستگاه تصفیه هوا)

صدای مشتری ( دفع آفات از منزل در طول یکماه )

 صدای مشتری ( دفع پشه از منزل و خرید مجدد مشتری )

صدای مشتری ( دفع آفات از ویلا و رضایت مشتری )

صدای مشتری ( دفع کامل ساس از منزل )

صدای مشتری ( رضایتمندی مشتری از عملکرد دستگاه )

صدای مشتری ( دفع کامل مورچه و رضایتمندی مشتری )

صدای مشتری ( رضایت مشتری از دستگاه DH-01 )

صدای مشتری ( دفع کامل سوسک ریز در واحد 60 متری )

صدای مشتری ( دفع کامل سوسک ریز در منزل )

صدای مشتری ( رفع مشکل سوسک در منزل در طول یکماه )

راه های ارتباطی با گروه ایران دی اچ در شبکه های اجتماعی


شماره تماس: 02144614010

شماره تماس واحد صنعتی: 02144614100 (داخلی 3 )

مرکز مشاوره، پشتیبانی و خدمات پس از فروش موپادا: 9-44614870-021

آدرس: جنت آباد جنوبی - خیابان لاله شرقی - بعد از چهارراه پژوهنده (شاهین) پلاک 28

{literal} {/literal}